Installera och aktivera tillägget


Gå till WordPress → Tillägg → Lägg till nytt → Ladda upp tillägg

 • Lägg till ZIP-filen du fått från oss
 • Installera och aktivera tillägget

Licensnyckel


Gå till WordPress → WC Feeds → Inställningar

Licensnyckel – Ange den licensnyckeln som du fick när du köpte pluginet på redlight.se


Skapa feed


Gå till WordPress → WC Feeds → Skapa ny

 • Lägg till en rubrik
 • Ange typ av feed
 • Välj om Feed ska skapas automatiskt eller inte
 • Välj klockslag när feeden ska skapas automatiskt
 • Ange önskade inställningar för produkter
 • Ange önskade inställningar för recensioner

Google produkt feed inställningar


Gå till WordPress → WC Feeds → Skapa ny

Här ställer du in standardinformationen för din feed

Tillgängliga inställningar är:

 • Tidsintervall för skapande av feed (standard dagligen)
 • Klockslag för skapande av feed – En inställd tid där skapande av feed ska börja
 • Använd cachead feed – Om cachead feed finns visas den alltid. Om du inaktiverar detta kommer en ny feed att genereras varje sidladdning. Bra för att minska serverbelastningen.
 • Fragmenterad cache för produkter – Varje produkt är cachead. Detta minskar serverbelastningen på lång sikt. Stäng av vid testning.
 • Inkludera kategorier – Inkludera produkter från dessa kategorier
 • Exkludera kategorier – Exkludera produkter från dessa kategorier
 • Exkludera Vuxenprodukter – Exkluderar produkter markerade som vuxenprodukter.
 • Antal produkter – Begränsa antalet produkter, för testning.

Kategori och produkt inställningar


Google Category

Tillgängliga inställningar är:
 • Uteslut kategori
 • Flagga kategori som ”vuxen kategori”

Produkt- och variantinställningar
Här kan du lägga till produktspecifika inställningar

Tillgängliga inställningar är:

 • ID – Produktens unika identifierare.
 • Titel – Namn på produkten
 • Beskrivning – Beskrivning av produkten
 • Tillgänglighet – Tillgänglighet för produkten
 • Villkor – Produktens villkor vid exempelvis REA
 • Färg – Färg på produkten (Kan ställas in för att ta värde från attribut)
 • Vuxen – Användbart för att utesluta vuxna produkter från flödet.
 • Varumärke – Produktens varumärke – (Kan ställas in för att ta värde från attribut)
 • Leverantörens Artikelnummer – Leverantörens artikelnummer(MPN) för produkten.
 • GTIN/EAN – Produktens Global Trade Item Number (GTIN)
 • Anpassad etikett 1-4 – Används främst för att organisera budgivning och rapportering i Google Shopping-kampanjer

Settings Inheritance


 1. Feed inställningar
 2. Kategori
 3. Produkt (översta nivå)
 4. Produktvariation

Ladda upp feed till Google Shopping


https://support.google.com/merchants/answer/1219255

Lägg till url:en till feeden
Ställ in tiden för när flödet ska hämtas av Google.
I flödesinställningarna ställer du in en tid för när flödet ska hämtas, sätt tiden till minst 1 timme innan Google hämtar feeden.

Ladda upp feed till Facebook/Instagram


https://www.facebook.com/business/help/125074381480892

Lägg till url:en till feeden
Ställ in tiden för när flödet ska hämtas av Facebook.
I flödesinställningarna ställer du in en tid för när flödet ska hämtas, sätt tiden till minst 1 timme innan Facebook hämtar feeden.Google produkt feed inställningar