Installera och aktivera tillägget


Gå till WordPress → Tillägg → Lägg till nytt → Ladda upp tillägg

  • Lägg till ZIP-filen du fått från oss
  • Installera och aktivera tillägget

Generella inställningar


Gå till WooCommerce → inställningar → Prishistorik

  • Licensnyckel – Ange licensnyckeln som du fick när du köpte pluginet från Redlight media
  • Inaktivera denna licensnyckel – Bocka i för att inaktivera licensen på denna domän
  • Schemalagda åtgärder – Här ser du nästa schemalagda prishämtning och senaste prishämtning
  • Antal dagar att hämta prishistorik för – Ange antal dagar som pluginet ska visa prishistorik för
  • Felsökningslogg – Detta loggar åtgärder, loggar hittas via WooCommerce → Status → Loggar