Installera och aktivera tillägget


Gå till WordPress → Tillägg → Lägg till nytt → Ladda upp tillägg

 • Lägg till ZIP-filen du fått från oss
 • Installera och aktivera tillägget

Skapa API-nyckel


Gå till nShift Delivery och logga in.

Gå till Underhåll → API nycklar, klicka på Ny API nyckel och ange följande:

 • Status – Enabled
 • Typ – Web Services (REST)
 • Notering – WooCommerce – Redlight – Unifaun/Pacsoft
 • E-post – Ange din e-post
 • Developer-Id – 0020014841

Ange licensnyckel och API-nyckel


Gå till WooCommerce → Inställningar → Frakt → Fraktalternativ

 • License-Key – Ange licensnyckeln som du fick när du köpte pluginet från Redlight media.
 • ID – Ange ID mottaget från nShift Delivery när du skapade din API-nyckeln
 • Hemligt ID – Ange det hemliga ID som du fått från nShift Delivery när du skapade API-nyckeln

Generella inställningar


Gå till WooCommerce → Inställningar → Frakt → Fraktalternativ

 • Automatisk synkronisering vid status – Ange den orderstatus som ska användas för att synkronisera en leverans till nShift
 • Parcel content text – Ange en beskrivning av varorna, vanligtvis Varor eller webbadress
 • SMS notifikation – Skicka SMS-notis till kunden när deras paket skickas. Använder sig av tjänsten sms-notis via nShift. (Notisen skickas när paketet levereras)
 • E-post notifikation – Skicka epost-notis till kunden när deras paket skickas. Använder sig av tjänsten epost-notis via nShift. (notisen skickas när paketet levereras)
 • Föravisering e-postutskick – Skickar ut en föravisering via e-post från nShift. Kräver att du har ett nShift-Professional konto. För att kunna anpassa föraviserings mallar krävs nShift-Premium konto + Föraviserings tillägget på ditt konto. (Skickas när frakten bokas och paketet skickas, kunden får en länk för att spåra paketet). Läs mer om hur du gör här → nShift Föraviseringar
 • Ett kolli per order – Kryssa i den här rutan för att skapa ett kolli per order. När rutan inte är markerad skapas ett kolli per artikel.
 • Färdigbehandla fraktbokning automatiskt – Aktiverar ”Skriv ut/Slutför” till nShift när bokningen av frakten är genomförd. Används generellt för automatisk utskrift.
 • Lägg till kundnotering när frakten är färdigställd – Skicka e-post till kunden när fraktsätten skrivs ut via WooCommerce.
 • Tillåt att kunden kan hämta retursedel via ”Mitt konto/Spåra order” – Kryssa i för att göra det möjligt för kunden att hämta en retursedel via orderspårningsformuläret eller via Mitt konto.
 • Return Parcel content text – Ange en beskrivning av varorna, vanligtvis ’Retur-order’
 • Return reference suffix – Suffix för returreferens. Standard är ORDERNUMBER-RETURN
 • Aktivera Track & Trace – Detta lägger till track and trace url till beställningen i WooCommerce, ytterligare alternativ kommer att visas om det är markerat.
 • Synkronisera stat – Kryssa i den här rutan om du vill synkronisera ”State” till Unifaun, användbart för beställningar till Kanada/USA.
 • Synka endast ’stat’ för dessa länder – Välj länder som du vill synkronisera.
 • Testläge – flaggar alla försändelser som testförsändelser.
 • Aktivera felsökningslogg – Detta loggar åtgärder som skickas till nShift, loggar hittas via WooCommerce → Status → Loggar
 • Tulldokument – Ursprungsland (landskod) – Detta är standardlandskoden som kommer att användas för tulldokument om inget värde ställs in på produktnivå
 • Tullinformation Tariffkod – Detta är standardtullkoden som kommer att användas för tulldokument om inget värde anges på produktnivå

Inställningar för leveranssätt


Gå till WooCommerce → Inställningar → Frakt → Fraktzoner
Klicka på den zon du vill redigera
Välj det leveranssätt du vill koppla till nShift, klicka på redigera

Nu finns en lista för Unifaun/nShift Inställningar.

 • Unifaun/nShift Tjänst – Tjänsten som ska användas vid synkronisering av fraktbokning till nShift
 • Unifaun/nShift Tjänst (Retur) – Tjänsten som ska användas vid generering av returetiketter
 • Unifaun/nShift Snabbsök ID (Retur) – Detta snabbsöks ID kommer att användas för returer (förinställd på 1)
 • Unifaun/nShift Kollislag (Retur) – Denna kommer att användas för att ange paketkoden för returen 
 • Unifaun/nShift Avsändare Snabbsök ID – Detta snabbsöks ID kommer att användas för normala turförsändelser (förinställd på 1)
 • Unifaun/nShift Utskriftsfavorit – Ange om du satt upp en utskriftsfavorit i nShift
 • Unifaun Kolli Bredd – Ange om tjänsten kräver mått
 • Unifaun Kolli Längd – Ange om tjänsten kräver mått
 • Unifaun Kolli Höjd – Ange om tjänsten kräver mått
 • Unifaun/nShift Valbart utlämningsställe – Om detta är markerat kommer en rullgardinsmeny för utlämningsställe att visas, detta kräver tillägget för PickupLocator eller Delivery Checkout i ditt nShift-konto.
 • Unifaun/nShift Location Services – Ange tjänst som ska användas för att hämta utlämningsställe/ombud
 • Unifaun/nShift Checkout ID – Ange ID om tilläggstjänsten Delivery Checkout används
 • Unifaun/nShift Kollislag  – Ange om kollislag behöver för försändelsen. Koder för kollislag finns vanligtvis under Hjälp → Kodlista i ditt nShift-konto.
 • Unifaun/nShift Fraktvillkor – Ange om försändelsen kräver några speciella villkor, lägg till dessa här. Villkor finns vanligtvis under Hjälp → Kodlista i ditt nShift-konto.
 • Unifaun/nShift Delivery – Anger PickupLocation som ”Delivery” på försändelsen
 • Unifaun/nShift Dispatch – Anger PickupLocation som ”Dispatch” på försändelsen
 • Typ av frakt – Detta styr om försändelsen endast ska skickas med tur eller om försändelsen skickas med tur och retur

Generera tulldokument


Gå till WooCommerce → Inställningar → Frakt → Fraktzoner
Klicka på den zon du vill redigera
Välj den fraktmetod du har kopplat till nShift, klicka på redigera

 • Unifaun/nShift Skapa tulldeklaration – Om markerad kommer denna försändelse också att generera tulldokument
 • Unifaun/nShift Tullinformation Printset – Välj vilken typ av anpassat dokument som ska genereras
 • Unifaun/nShift Customs Invoice Type – Välj tullfakturatyp
 • Unifaun/nShift Customs Import/Export Type – Om tulldokumenten kräver några särskilda villkor, lägg till dem här. Villkor finns vanligtvis under Hjälp → Kodlista i ditt nShift-konto
Inställningar som krävs på varje produkt för att generera tulldokument

Gå till WordPress → Produkter → Alla produkter
Redigera berörd produkt och scrolla ner till Produktuppgifter → Frakt

 • Unifaun/nShift HS Tariff (stat no) – Ange HS-tariffkod som gäller för er produkt
 • Unifaun/nShift Source Country – Ange produktens ursprungsland, det vill säga vart den är tillverkad
 • Unifaun/nShift Tariff Description – Ange en beskrivning av produkten som visas på CN22 etiketten, den ska då vara riktad till tullpersonalen