Installera och aktivera tillägget


Gå till WordPress → Tillägg → Lägg till nytt → Ladda upp tillägg

 • Lägg till ZIP-filen du fått från oss
 • Installera och aktivera tillägget

 


Redigera .htaccess


För att Klarna API-anrop ska fungera måste du redigera .htaccess-filen i webbhotell.
Följ våra instruktioner här: https://docs.redlight.se/article/50-klarna-shipping-edit-htaccess
Om detta steg hoppas över fungerar inte integrationen

 


Generella inställningar


Gå till WooCommerce → Inställningar → Klarna Shipping Assistant

 • Licensnyckel – Ange licensnyckeln som du fick när du köpte plugin-programmet från Redlight media.
 • Inaktivera denna licens – Bocka i för att inaktivera licensen för den här domänen.
 • KSS Användarnamn / Identifierare – Ange ID som du fått från Redlight i samband med uppstart av Klarna Shipping Assistant
 • KSS Hemlighet – Ange det hemliga ID som du fått från Redlight i samband med uppstart av Klarna Shipping Assistant
 • Deadline – Ange en tidsstämpel när din deadline för leverans är
 • Testläge – flaggar alla försändelser som testförsändelser.
 • Felsökningslogg – Detta loggar händelser som skickas till Klarna, loggar hittas via WooCommerce → Status → Loggar

 


Inställningar för leveranssätt


Gå till WooCommerce → Inställningar → Frakt → Fraktzoner
Klicka på den zon du vill redigera
Välj det leveranssätt du vill visa i KCO, klicka på redigera
Du bör nu se en lista på Klarnas fraktinställningar för den valda metoden.
Klarna Shipping Alternativ
 • Speditör – Välj vilken speditör som används för fraktsättet, detta styr vilken logotyp som presenteras i kassan.
 • Typ av frakt – Välj vilken typ av frakt som används. Detta styr det visade namnet på fraktsättet
 • Tillgänglighet för kundtyper – Välj vilka kunder som ska….
 • Fri frakt gräns – Ange det belopp du har för fri frakt. Lämna annars rutan blank
 • Frakttyp – Ange frakttyp
 • Leveranstid Deadline – Ange om leveransmetoden har en annan leveranstid än den globala deadline.
 • Leveranstid Tidigast – Styr hur leveranstiden visas, ange antal i arbetsdagar.
 • Leveranstid Senast – Styr hur leveranstiden visas, ange antal i arbetsdagar.
 • Ombud – Om ombud ska visas
 • Ombud/Tidsslots Service – Ange vilken tjänst som används för att hämta ombud
Klarna Shipping Features
 • Rekommenderad – En badge som visar att leveranssättet är rekommenderat av butiken
 • Miljövänlig – En badge som visar att leveranssättet är miljövänligt
 • Klimatkompenserad – En badge som visar att leveranssättet kommer att klimatkompenseras
 • Kväll – En badge som visar att leveranssättet innebär kvällsleverans
 • Express – En badge som visar att leveranssättet innebär expressleverans
 • Spårbar – En badge som visar att leveranssättet är spårbart
 • Flera kollin – En badge som visar att leveranssättet delas in i flera kollin
 • Flera kollin information – Visar en info-ruta som berättar att antalet dagar som nämns är antalet leveransdagar från företaget till kunden.
 • Leveranstid Extra Info – Visar en info-ruta som berättar att ordern kommer delas in i flera leveranser.
 • Distributör kommer att kontakta kunden – Visar en info-ruta som berättar att speditören kommer kontakta kunden efteråt.
 • Inbärning – Visar en info-ruta som berättar att ordern kommer levereras och bäras in till valt rum
 • Butiksinformation – Visar en info-ruta med vald text
 • Butiksinformation (Text) – Ange den text du vill presentera för kunden om butiken
 • Läs mer – Visar en ’Läs mer’ länk där kunden kan få ytterligare information om leveranssättet
 • Läs mer URL – URL som används för alternativet ovan
 • Storleksguide – Visar en länk till ”Storleksguide”
 • Storleksguide URL – URL som används för alternativet ovan
Klarna Shipping Tillval
 • Expresshantering – Visar ett tillval där kunden kan välja expresshantering
 • Expresshantering kostnad – Ange pris för expresshantering
 • Expresshantering momssats – Ange momssatsen för expresshantering
 • Är Expresshantering tvingande? – Tvingar kunden att välja Expresshantering
 • Ska Expresshantering vara förvald/ikryssad? – Ange om Expresshantering ska vara förvald
 • Instruktioner – Visar ett fält för att ange instruktioner
 • Är Instruktioner tvingande? – Ange om instruktioner är tvingande
 • Portkod – Visar ett fält för portkod
 • Är Portkod tvingande? – Tvingar kunden att ange portkod
 • Kontaktlös leverans – Visar ett fält där kunden kan välja kontaktlös leverans
 • Är Kontaktlös Leverans tvingande? – Tvingar kunden att välja Kontaktlös Leverans
 • Inbärning – Visar en kryssruta för att välja inbärning inomhus, exempelvis för stora vitvaruartiklar.
 • Inbärning kostnad – Ange pris för inbärning
 • Inbärning momssats – Ange momssatsen för inbärning
 • Är inbärning tvingande? – Tvingar kunden att välja inbärning
 • Ska Inbärning vara förvald/ikryssad? – Gör så att Inbärning är förvald/ikryssad

Testa att allt fungerar – Shipwreck


För att testa inställningarna och se till att de fungerar korrekt följ våra instruktioner här:
https://docs.redlight.se/article/51-klarna-shipping-testing-it-shipwreck
Vi rekommenderar att du provar ”Ladda visuella test” via Shipwreck

Ändra Klarna Checkout inställningar för att visa fraktalternativ


För att säkerställa att integrationen fungerar korrekt måste du se till att Klarna Checkout-inställningar och ”Visa fraktalternativ inom Klarnas iframe” är i bockad.

Inställningarna hittar du under WooCommerce → Inställningar → Betalningar → Klarna Checkout → Fraktalternativ

Om detta steg hoppas över fungerar inte integrationen