Installera och aktivera tillägget


Gå till WordPress → Tillägg → Lägg till nytt → Ladda upp tillägg

  • Lägg till ZIP-filen du fått från oss
  • Installera och aktivera tillägget

Installera RedlightPrinting och logga in


Ladda ner Redlight Printing till din dator (den som är ansluten till skrivaren), installera och logga in med uppgifterna du fått från Redlight.

Programvaran hittas här:
Windows: RedlightPrinting 4.27.7.exe
MacOS: RedlightPrinting-4.27.7.dmg

När du installerar programmet ska inte ”Installera som windowsapp” bockas i.


Ange din licensnyckel, skrivar ID och automatisk utskrift


Gå till WooCommerce → Inställningar → Automatsik utskrift

Ange:
Licensnyckel
API-nyckel
Skrivar ID
Skriv ut fraktsedel när frakten bokas – Bocka i om fraktsedel ska skrivas ut när frakten bokas

Testutskrift


Nu är det dags att göra en testutskrift!

Gå till https://api.printnode.com/app/print → Print Something

  • Sourse: Printnode Test page
  • Printer: Välj din skrivare (om den inte valts automatiskt)
  • Test file: UPS_ lable.pdf (det är den som är mest lik DHL/PostNord)
  • PRINT
Om du behöver justera inställningarna för skrivaren görs det direkt på datorn, inte i Printnode. Vanligtvis är det storleken på pappret som behöver justeras, det är vanligt att man har etiketter med storleken 105x220mm.