Installera och aktivera tillägget


Gå till WordPress → Tillägg → Lägg till nytt → Ladda upp tillägg

  • Lägg till ZIP-filen du fått från oss
  • Installera och aktivera tillägget

Ställ in kopplingen


Gå till WooCommerce  → Inställningar → Moms och Försäljningsrapport

  • Ange licensnyckeln som du fick från oss när du köpte pluginet.
  • Spara

Hämta en Moms & Försäljningsrapport


Gå till WooCommerce  → Rapporter → Moms och Försäljningsrapport

  • Välj tidsintervall
  • Välj betalsätt
  • Klicka på skapa rapport